מדד מחירים לצרכן ותשומת בניה

האינפלציה בישראל לשנת 2023
סיכום3% ▲1.6% ▲
חודש בשנהמדד המחירים לצרכןמדד תשומות הבניה
אוגוסט0.5%0.1%-
יולי0.3%0.2%-
יוני0.0%0.3%
מאי0.2%0.1%-
אפריל0.8%0.3%
מרץ0.4%0.2%
פברואר0.5%0.2%-
ינואר0.3%1.2%
האינפלציה בישראל לשנת 2022
סיכום5.3% ▲4.8% ▲
חודש בשנהמדד המחירים לצרכןמדד תשומות הבניה
דצמבר0.3%0.0%
נובמבר0.1%0.2%-
אוקטובר0.6%0.0%
ספטמבר0.2%0.0%
אוגוסט-0.3%0.1%
יולי1.1%0.5%
יוני0.4%0.6%
מאי0.6%0.5%
אפריל0.8%1.0%
מרץ0.6%1.0%
פברואר0.7%0.5%
ינואר0.2%0.8%
האינפלציה בישראל לשנת 2021
סיכום2.8% ▲5.5% ▲
חודש בשנהמדד המחירים לצרכןמדד תשומות הבניה
דצמבר0.3%0.2%
נובמבר-0.1%0.5%
אוקטובר0.1%0.2%
ספטמבר0.2%0.3%
אוגוסט0.3%0.6%
יולי0.4%0.3%
יוני0.1%0.6%
מאי0.4%0.7%
אפריל0.3%0.8%
מרץ0.6%0.5%
פברואר0.3%0.2%
ינואר-0.1%0.6%
האינפלציה בישראל לשנת 2020
סיכום-0.7% ▼0.5% ▲
חודש בשנהמדד המחירים לצרכןמדד תשומות הבניה
דצמבר-0.1%0.4%
נובמבר-0.2%0.0%
אוקטובר0.3%-0.1%
ספטמבר-0.1%-0.1%
אוגוסט0.0%0.1%
יולי0.2%0.0%
יוני-0.1%0.0%
מאי-0.3%-0.1%
אפריל-0.3%-0.1%
מרץ0.4%0.2%
פברואר-0.1%0.0%
ינואר-0.4%0.2%
האינפלציה בישראל לשנת 2019
סיכום0.6% ▲1.1% ▲
חודש בשנהמדד המחירים לצרכןמדד תשומות הבניה
דצמבר0.0%0.2%
נובמבר-0.4%0.0%
אוקטובר0.4%-0.1%
ספטמבר-0.2%0.0%
אוגוסט0.2%0.1%
יולי-0.3%0.0%
יוני-0.6%0.0%
מאי0.7%0.1%
אפריל0.3%0.1%
מרץ0.5%0.0%
פברואר0.1%0.1%
ינואר-0.1%0.6%
האינפלציה בישראל לשנת 2018
סיכום0.8% ▲2.1% ▲
חודש בשנהמדד המחירים לצרכןמדד תשומות הבניה
דצמבר-0.3%0.1%
נובמבר-0.3%0.0%
אוקטובר0.3%0.1%
ספטמבר0.1%0%
אוגוסט0.1%0.2%
יולי0%0.3%
יוני0.1%0.1%
מאי0.5%0.1%
אפריל0.4%0.3%
מרץ0.3%0.1%
פברואר0.1%0.3%
ינואר-0.5%0.5%
האינפלציה בישראל לשנת 2017
סיכום0.4% ▲2.1% ▲
חודש בשנהמדד המחירים לצרכןמדד תשומות הבניה
דצמבר0.1%0.3%
נובמבר-0.3%0.1%
אוקטובר0.3%0.2%
ספטמבר0.1%0.2%
אוגוסט0.3%0.5%
יולי-0.1%0.2%
יוני-0.7%0.2%
מאי0.4%0%
אפריל0.2%0.2%
מרץ0.3%0%
פברואר0%0.2%
ינואר-0.2%0%
האינפלציה בישראל לשנת 2016
סיכום-0.2% ▼1.6% ▲
חודש בשנהמדד המחירים לצרכןמדד תשומות הבניה
דצמבר0%0%
נובמבר-0.4%0.2%
אוקטובר0.2%0%
ספטמבר-0.1%0.3%
אוגוסט-0.3%0%
יולי0.4%0.4%
יוני0.3%0.1%
מאי0.3%0.2%
אפריל0.4%0.3%
מרץ-0.2%0%
פברואר-0.3%-0.2%
ינואר-0.5%0.3%
האינפלציה בישראל לשנת 2015
סיכום-1% ▼1% ▲
חודש בשנהמדד המחירים לצרכןמדד תשומות הבניה
דצמבר-0.1%0.4%
נובמבר-0.4%-0.1%
אוקטובר0.1%0.1%
ספטמבר-0.4%0.1%
אוגוסט-0.2%0.2%
יולי0.2%0.1%
יוני0.3%0%
מאי0.2%0%
אפריל0.6%0%
מרץ0.3%0.2%
פברואר-0.7%-0.1%
ינואר-0.9%0.1%
האינפלציה בישראל לשנת 2014
סיכום-0.2% ▼0.8% ▲
חודש בשנהמדד המחירים לצרכןמדד תשומות הבניה
דצמבר0%0.1%
נובמבר-0.2%0.2%
אוקטובר0.3%0.3%
ספטמבר-0.3%-0.1%
אוגוסט-0.1%0.1%
יולי0.1%-0.1%
יוני0.3%-0.1%
מאי0.1%0.1%
אפריל0.1%0.1%
מרץ0.3%-0.1%
פברואר-0.2%0%
ינואר-0.6%0.3%
האינפלציה בישראל לשנת 2013
סיכום1.8% ▲1.5% ▲
חודש בשנהמדד המחירים לצרכןמדד תשומות הבניה
דצמבר0.1%0%
נובמבר-0.4%0.1%
אוקטובר0.3%0.1%
ספטמבר0%0.2%
אוגוסט0.2%0.1%
יולי0.3%0%
יוני0.8%0.2%
מאי0.1%0.3%
אפריל0.4%-0.2%
מרץ0.2%0%
פברואר0%0.2%
ינואר-0.2%0.5%
האינפלציה בישראל לשנת 2012
סיכום1.6% ▲3.3% ▲
חודש בשנהמדד המחירים לצרכןמדד תשומות הבניה
דצמבר0.2%0.1%
נובמבר-0.5%0.3%
אוקטובר-0.2%0%
ספטמבר0%0%
אוגוסט1%0.4%
יולי0.1%0.3%
יוני-0.3%0.3%
מאי0%0.1%
אפריל0.9%0.7%
מרץ0.4%0.3%
פברואר0%0.5%
ינואר0%0.3%
האינפלציה בישראל לשנת 2011
סיכום2.2% ▲4.2% ▲
חודש בשנהמדד המחירים לצרכןמדד תשומות הבניה
דצמבר0%-0.1%
נובמבר-0.1%0.2%
אוקטובר0.1%0.1%
ספטמבר-0.2%0.3%
אוגוסט0.5%0.3%
יולי-0.3%0.7%
יוני0.4%0.7%
מאי0.5%0.8%
אפריל0.6%0%
מרץ0.2%0%
פברואר0.3%0.6%
ינואר0.2%0.6%
האינפלציה בישראל לשנת 2010
סיכום2.8% ▲3.8% ▲
חודש בשנהמדד המחירים לצרכןמדד תשומות הבניה
דצמבר0.4%0.5%
נובמבר0.1%0.3%
אוקטובר0.3%0.1%
ספטמבר0.3%0.2%
אוגוסט0.5%0.5%
יולי0.5%-0.1%
יוני0.3%-0.2%
מאי0.4%0.2%
אפריל0.9%0.9%
מרץ0.1%0.6%
פברואר-0.3%0.5%
ינואר-0.7%0.3%
האינפלציה בישראל לשנת 2009
סיכום3.4% ▲0.1% ▲
חודש בשנהמדד המחירים לצרכןמדד תשומות הבניה
דצמבר0%0.2%
נובמבר0.3%0.2%
אוקטובר0.2%-0.2%
ספטמבר-0.3%0%
אוגוסט0.5%-0.1%
יולי1.1%0.3%
יוני0.9%0.1%
מאי0.4%0%
אפריל1%0.1%
פברואר-0.1%0%
פברואר-0.1%0%
ינואר-0.5%-0.5%
האינפלציה בישראל לשנת 2008
סיכום3.7% ▲3.3% ▲
חודש בשנהמדד המחירים לצרכןמדד תשומות הבניה
דצמבר-0.1%-0.2%
נובמבר-0.6%-0.2%
אוקטובר0.1%-1.7%
ספטמבר0%-0.6%
אוגוסט0.8%0.2%
יולי1.1%1.5%
יוני0.1%1.1%
מאי0.7%1.6%
אפריל1.5%1.3%
מרץ0.3%0.3%
פברואר-0.2%-0.4%
ינואר0%0.4%
האינפלציה בישראל לשנת 2007
סיכום3.4% ▲3.1% ▲
חודש בשנהמדד המחירים לצרכןמדד תשומות הבניה
דצמבר0.6%0%
נובמבר0.4%-0.1%
אוקטובר0.1%-0.2%
ספטמבר-0.5%0.1%
אוגוסט0.7%0.3%
יולי1.1%1.1%
יוני0.7%0.7%
מאי0%-0.2%
אפריל0.5%0%
מרץ0.2%0.3%
פברואר-0.3%0.2%
ינואר-0.1%0.9%
האינפלציה בישראל לשנת 2006
סיכום-0.1% ▼5.8% ▲
חודש בשנהמדד המחירים לצרכןמדד תשומות הבניה
דצמבר0%-0.3%
נובמבר-0.2%0%
אוקטובר-0.7%-0.3%
ספטמבר-0.9%0.4%
אוגוסט0%0.7%
יולי0.1%0.9%
יוני0.1%1%
מאי0%0.6%
אפריל0.9%0.7%
מרץ0.3%0.5%
פברואר0.6%0.4%
ינואר-0.3%1.2%
האינפלציה בישראל לשנת 2005
סיכום2.4% ▲6.1% ▲
חודש בשנהמדד המחירים לצרכןמדד תשומות הבניה
דצמבר-0.2%-0.6%
נובמבר-0.1%-0.8%
אוקטובר0.8%-0.5%
ספטמבר0.1%0.3%
אוגוסט0.2%2.7%
יולי1.1%2.8%
יוני0.1%0.5%
מאי0.3%0.2%
אפריל0.7%0.3%
מרץ-0.2%0.3%
פברואר0.2%0.1%
ינואר-0.6%0.8%
האינפלציה בישראל לשנת 2004
סיכום1.2% ▲4.8% ▲
חודש בשנהמדד המחירים לצרכןמדד תשומות הבניה
דצמבר0.1%0.2%
נובמבר-0.1%0.2%
אוקטובר0%-0.7%
ספטמבר-0.2%0.1%
אוגוסט0.2%-0.3%
יולי-0.2%0.4%
יוני0%0.1%
מאי0.4%0.4%
אפריל1.1%0.4%
מרץ-0.1%1.5%
פברואר0.2%1.3%
ינואר-0.2%1.2%
האינפלציה בישראל לשנת 2003
סיכום-1.9% ▼2.4% ▲
חודש בשנהמדד המחירים לצרכןמדד תשומות הבניה
דצמבר-0.2%-0.2%
נובמבר-0.2%0.5%
אוקטובר0%-1.5%
ספטמבר-0.5%0.6%
אוגוסט0.2%0.4%
יולי-0.7%1.2%
יוני-0.6%0.8%
מאי-0.5%-0.7%
אפריל-0.2%-0.2%
מרץ0.2%0.2%
פברואר0.4%0.5%
ינואר0.2%0.8%
האינפלציה בישראל לשנת 2002
סיכום6.2% ▲6.4% ▲
חודש בשנהמדד המחירים לצרכןמדד תשומות הבניה
דצמבר-0.3%0.7%
נובמבר-0.8%0.5%
אוקטובר0.6%-0.4%
ספטמבר0.4%-1%
אוגוסט-0.4%0.4%
יולי0.6%1.4%
יוני1.3%1.8%
מאי0.9%0.7%
אפריל1.5%0.7%
מרץ0.5%0.2%
פברואר0.8%0.7%
ינואר1.1%0.7%
האינפלציה בישראל לשנת 2001
סיכום1.4% ▲1.2% ▲<>
חודש בשנהמדד המחירים לצרכןמדד תשומות הבניה
דצמבר-0.1%0.2%
נובמבר-0.6%0.1%
אוקטובר0.1%-1.2%
ספטמבר0.2%-0.3%
אוגוסט0.3%0.2%
יולי0.4%1.2%
יוני0.3%1.2%
מאי0.4%0.1%
אפריל0.9%-0.1%
מרץ0.2%-0.2%
פברואר-0.1%-0.3%
ינואר-0.6%0.3%
האינפלציה בישראל לשנת 2000
חודש בשנהמדד המחירים לצרכןמדד תשומות הבניה
דצמבר-0.1%0.2%
נובמבר0%0.4%
אוקטובר0.6%-1.8%
ספטמבר-0.6%-0.2%
אוגוסט-0.6%-0.2%
יולי0.3%1.5%
יוני0.3%1.7%
מאי0.9%0.4%
אפריל0.5%0.1%
מרץ-0.3%0.3%
פברואר-0.5%0.2%
ינואר-0.5%-0.4%
האינפלציה בישראל לשנת 1999
סיכום1.4% ▲2.1% ▲
חודש בשנהמדד המחירים לצרכןמדד תשומות הבניה
דצמבר0%0.3%
נובמבר-0.2%-0.1%
אוקטובר0.7%-0.5%
ספטמבר0.5%-1.2%
אוגוסט0.5%0.2%
יולי0.3%1.4%
יוני0.3%1.4%
מאי0.5%0.3%
אפריל0.3%0.1%
מרץ-0.2%0.4%
פברואר-0.8%-0.3%
ינואר-0.5%0.1%
האינפלציה בישראל לשנת 1998
סיכום8.4% ▲11.3% ▲
חודש בשנהמדד המחירים לצרכןמדד תשומות הבניה
דצמבר0.1%0.3%
נובמבר1.3%1.3%
אוקטובר3%6%
ספטמבר1.4%-0.6%
אוגוסט0.5%0.6%
יולי-0.1%1.4%
יוני0.4%1.6%
מאי0.4%-0.3%
אפריל1.4%0.7%
מרץ-0.2%0.2%
פברואר-0.1%0.1%
ינואר0.3%0%
האינפלציה בישראל לשנת 1997
סיכום6.8% ▲7.9% ▲
חודש בשנהמדד המחירים לצרכןמדד תשומות הבניה
דצמבר-0.3%0.2%
נובמבר-0.3%-0.2%
אוקטובר1.2%-1.2%
ספטמבר-0.1%0.5%
אוגוסט0.4%0.8%
יולי1%2.5%
יוני1.1%2.5%
מאי0.5%-0.3%
אפריל0.7%0.9%
מרץ1%0.3%
פברואר1.2%1.4%
ינואר0.4%0.5%
מדד מחירים לצרכן ותשומת בניה

בכל 15 לחודש, אנו נעדכן כאן את המדדים הבאים:

  • מדד המחירים לצרכן
  • מדד המחירים לתשומות הבנייה

מדד המחירים לצרכן

0.5%

מדד תשומות הבניה

0.1%

ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל

6.25% | 4.75%

מעוניינים לקבל עדכונים למייל?

בשליחת המייל אתם מסכימים להרשמה לניוזלטר שלנו ומאשרים לנו לשלוח פרסומות ועדכונים. ניתן להסיר בכל רגע